Angstklachten

Er kunnen klachten zijn die te maken hebben met angst. Faalangst, angst voor veranderingen, angst voor de reacties van anderen, angst op het werk, angst om de straat op te gaan. In deze gevallen is het heel verstandig een psycholoog in te schakelen. Samen kunnen we een stappenplan opstellen om stap voor stap uw angsten onder ogen te zien en langzaam te verminderen. Angstklachten komen behoorlijk veel voor in Nederland. Bijna één op de vijf Nederlandse volwassenen heeft in zijn leven weleens last gehad van een angststoornis. Ook onder kinderen en jongeren komen angststoornissen relatief vaak voor. Een angststoornis kan een grote impact hebben op het dagelijks leven.
Algemene klachten bij angst zijn vrees, bezorgdheid, onverklaarde lichamelijke klachten en inadequate handelingen/gedachten. Er zijn verschillende soorten angststoornissen. De meest voorkomende angststoornissen zal ik hieronder toelichten.
 

Sociale fobie

Bijna 8 % van de Nederlandse bevolking krijgt in zijn leven te maken met een sociale fobie. Mensen met een sociale fobie zijn zich vaak pijnlijk bewust van hun omgeving en maken zich veel zorgen over de beoordeling van anderen. Er speelt een sterke angst voor het krijgen van kritiek of het maken van een (in hun eigen ogen) ‘domme’ opmerking. Sociale situaties worden zoveel mogelijk vermeden, en wanneer dit niet kan, worden zij met veel angst aangegaan.
 

Specifieke fobie

Bij een specifieke fobie richt de angst zich op één thema, een situatie, een dier of een ding. Bekende fobieën zijn: hoogtevrees, vliegangst, claustrofobie (angst voor kleine ruimtes), angst voor de tandarts en voor spinnen of muizen. De confrontatie met dit thema, kan leiden tot hevige angstgevoelens of een paniekaanval. Vaak wordt hetgeen waar men angstig voor is, vermeden.
 

Obsessief-compulsieve stoornis

Iemand met een obsessief-compulsieve stoornis heeft last van dwanggedachten en/of dwanghandelingen. Dwanggedachten zijn steeds terugkerende gedachten die door de persoon zelf als oncontroleerbaar worden ervaren. Dwanghandelingen zijn bepaalde handelingen die iemand steeds moet uitvoeren, bijvoorbeeld alles controleren of schoonmaken. Vaak is iemand ook bang dat er iets ergs gaat gebeuren, wanneer hij die handelingen niet uitvoert. Iemand verliest veel tijd aan het uitvoeren van de dwanghandelingen. Daardoor heeft deze stoornis een grote impact op de dagelijkse bezigheden.
 

Behandeling van Angstklachten

Cognitieve gedragstherapie kan goed bij angstklachten worden toegepast. Cognitieve gedragstherapie pakt angstklachten aan bij de bron en bestrijdt niet alleen de symptomen.
Binnen de cognitieve gedragstherapie gaat men er vanuit dat negatieve gevoelens worden veroorzaakt door de interpretatie van situaties. Er zijn diverse denkpatronen die kunnen leiden tot angstige gevoelens. Vaak gebeurt dit onbewust.
Tijdens de cognitieve gedragstherapie worden de denkpatronen die verband houden met de angsten besproken. Er wordt geleerd om deze gedachten opnieuw te beoordelen. Ook wordt er op zoek gegaan naar nieuwe verklaringen voor angstige situaties. Door stap voor stap de confrontatie op te zoeken met hetgeen dat angst oproept, zullen de angsten langzaam verminderen.

Inhoud van de behandeling van angstklachten:
  • Er wordt inzicht geboden in de angstklachten d.m.v. psycho-educatie.       
  • Soms wordt er gewerkt met ontspanningsoefeningen, meditatie en technieken uit de mindfulness.
  • D.m.v. cognitieve gedragstherapie worden gedachten onder de loep genomen en zo nodig bijgesteld.
  • Er is aandacht voor het leren toepassen van vaardigheden in situaties die angst opwekken.
  • Het bijhouden van dagboeken en noteren van irrationele gedachten.
  • Het uitvoeren van oefeningen en thuisopdrachten.
Het aantal behandelingen dat nodig is, ligt over het algemeen tussen de 6 en 10 behandelsessies.
 

Leg mij uw klacht voor

Stel mij geheel vrijblijvend uw vraag of leg mij uw klacht of probleem voor en ik zal u direct vertellen hoe ik u kan helpen! Op werkdagen kunt u mij telefonisch bereiken op het telefoonnummer: 06 - 3360 3083. Mocht ik bezig zijn met behandelen en de telefoon niet kunnen opnemen, dan verzoek ik u om een kort berichtje voor mij in te spreken. Ik bel u dan dezelfde dag nog terug.
Indien u liever een e-mail berichtje stuurt, dan kan dat uiteraard ook! U ontvangt dan binnen 24 uur bericht van mij. U kunt mij mailen via de contactpagina van Psycholoog Amstelveen.
psycholoog knottnerus amstelveen
Alinda Knottnerus
  • Psycholoog-NIP
  • Vergoedingen mogelijk
  • Afspraak op korte termijn
  • Ook in de avonduren
Vraag of interesse?

U kunt natuurlijk altijd vrijblijvend contact met mij opnemen.

Ik ben lid van:
psycholoog NIP Amstelveen