De behandelmethoden die ik als psycholoog vaak toepas vanuit mijn praktijk: Cognitieve gedragstherapie:
Bij deze therapievorm probeer ik de cliënt inzicht te geven in de wijze waarop hij/zij reageert op verschillende situaties. Daartoe neem ik als uitgangspunt de situatie, de gedachten over deze situatie, de bijbehorende gevoelens en het gedrag. Via een effectieve methode geef ik de cliënt inzicht in hoe hij/zij dingen interpreteert en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn. Door in sommige gevallen op een andere manier te leren denken en interpreteren, kan een positievere kijk worden verkregen op de situatie. De gevoelens zullen hierdoor doorgaans ten positieve veranderen, wat weer een positief effect op het gedrag zal hebben. Dit zal ook weer een sneeuwbaleffect kunnen opleveren; mensen uit de omgeving zullen hierdoor vaak ook positiever reageren.
Door gesprekken, trainingen en diverse oefeningen tijdens de behandeling, alsook thuiswerkopdrachten en oefeningen die de cliënt zelf in het dagelijks leven mag toepassen, kan er veel resultaat worden behaald.
Cognitieve gedragstherapie is één van de meest toegepaste behandelvormen in Nederland. Het is een gestructureerde therapievorm, die op het hier en nu en op de toekomst is gericht. Cognitieve gedragstherapie is een hele effectieve methode, waarvan is bewezen dat zij bij een veelvoud aan psychische klachten erg succesvol kan zijn.
Cognitieve gedragstherapie kan onder andere worden ingezet bij depressiviteit, angsten, onzekerheid, faalangst, burn out, stressgerelateerde klachten, concentratieproblemen, piekeren en traumagerelateerde klachten.
 
Psycho-educatie:
Bij deze therapievorm geef ik informatie aan de cliënt en eventueel ook aan de partner of andere betrokkenen (uiteraard alleen wanneer de cliënt dit wenst) over hoe zij kunnen omgaan met de psychische problemen die worden ervaren. Het kan ook inzichtgevend zijn om informatie te geven over wat de psychische klachten inhouden, en wat verergerend en wat verlichtend kan werken.  Daarnaast geef ik hierbij informatie over de mogelijkheden die er zijn. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat als een cliënt daar behoefte aan heeft, ik advies geef over het volgen van een training of het bijwonen van een lotgenotengroep.
 
Verbeteren van sociale vaardigheden:
Bij deze therapievorm kan ik begeleiding bieden in het verbeteren van communicatieve vaardigheden. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan het vergroten van uw assertiviteit. In de therapie is aandacht voor het thema grenzen stellen en bewaken. In het algemeen gaat het bij assertiviteit om het duidelijk communiceren met anderen, waarbij u goed voor uzelf opkomt. De kern is dat u uw eigen belang net zo belangrijk gaat vinden als dat van anderen. In de therapie wordt ook gebruik gemaakt van het doen van rollenspellen, zodat bepaalde situaties gemakkelijk kunnen worden geoefend. Ook andere sociale vaardigheden kunnen aan bod komen, zoals spreken in een groep of in het openbaar. 
 
Cliëntgerichte therapie:
Dit is een vorm van inzichtgevende therapie. Het uitgangspunt is persoonlijke groei en ontwikkeling. In de gesprekken komt de cliënt tot diepgaande inzichten over zichzelf en zijn interactie met de omgeving. Het uiteindelijke doel van deze zelfreflectie is zelfaanvaarding, waarbij de cliënt leert al zijn gedachten, gevoelens, positieve en negatieve eigenschappen te accepteren. Dit kan leiden tot meer balans in de innerlijke belevingswereld van de cliënt.
Cliëntgerichte therapie kan worden gebruikt bij depressiviteit, angsten, onzekerheid, burn-out, stress, piekeren en traumagerelateerde klachten.
 
Mindfulness in Amstelveen
Mindfulness is een begrip wat als eerste door de Amerikaan Dr. Jon Kabat-Zinn uit zijn boeddhistische context werd gehaald. Hij ontwikkelde de training Mindfulness Based Stress Reduction en legde daarmee de basis voor het gebruik van mindfulness door artsen en/of psychologen.
Mindfulness is een aandachttraining, die wordt gebruikt ter bestrijding van piekeren, depressie, angstklachten, onzekerheid of burn-out en andere overspannenheidklachten. Bij mindfulness wordt aan de cliënt een methode van bewustzijn aangeleerd, waarbij de cliënt leert zijn gedachten en gevoelens waar te nemen, toe te laten en te aanvaarden. D.m.v. diverse methoden wordt  een levenshouding aangeleerd die zich kenmerkt door acceptatie van negatieve en positieve ervaringen. Ook is er aandacht voor het aannemen van een positieve levensinstelling, met aandacht voor het goede in het leven. Daarbij worden ook ontspannings- en meditatieoefeningen gebruikt, en kan soms gebruik worden gemaakt van thuiswerkopdrachten.
psycholoog knottnerus amstelveen
Alinda Knottnerus
  • Psycholoog-NIP
  • Vergoedingen mogelijk
  • Afspraak op korte termijn
  • Ook in de avonduren
Vraag of interesse?

U kunt natuurlijk altijd vrijblijvend contact met mij opnemen.

Ik ben lid van:
psycholoog NIP Amstelveen